Home Історія Медіатека Про націоналізацію шкіряних заводів акц. товариства “Апштейн”, “М.И. Ваинсберг и с-вья” і...

Про націоналізацію шкіряних заводів акц. товариства “Апштейн”, “М.И. Ваинсберг и с-вья” і “Карла Шленкера”

1040
0
SHARE

Постанова РНК України 8 червня 1919 р.
(Узак. і Розп. УРСР 1919 р. ч. II, ст. 80)

  1. Підприємства шкіряних заводів акц. т-ва “Апштейн” у Києві, акц. т-ва “М.И. Вайнсберг и с-вья” у Василькові і “Карла Шленкера” у Бердичеві з усіма їх відділеннями, складами, конторами, майном і капіталами, у чому б вони не полягали і де б вони не знаходились, оголошуються націоналізованими й надходять у відання Ради Народного Господарства України, а безпосереднє керівництво, спрямування діяльності і розпорядження капіталами та майном названих підприємств переходять до Укрголовшкіри.
  2. Укрголовшкірі доручається прийняти від попередніх правлінь або інших органів управління як центральних, так і місцевих усі справи, документи, матеріали, майно і капітали названих підприємств, причому всі органи та управління підприємств, перелічених у п. 1, з моменту передачі підпорядковуються Укрголовшкірі.
  3. Члени існуючих правлінь або інших органів правління як центральних, так і місцевих зобов’язані, під страхом законної відповідальності перед судом Республіки, на першу вимогу Укрголовшкіри чи осіб, ним на те уповноважених, здати останньому у цілковитому порядку всі справи, документи, матеріали, майно і капітали.
  4. Весь адміністративний, технічний і службовий персонал, зайнятий у вищеназваних підприємствах, зобов’язаний продовжувати виконання своїх обов’язків або виконувати ту роботу, яка йому буде доручена Укрголовшкірою, його уповноваженими або новими органами управління.
  5. Усі права по зобов’язаннях приватних осіб, організацій, установ як перед існуючими управліннями підприємств, так і перед іншими органами управління, центральними і місцевими, зберігають свою силу і після оголошення підприємств, перелічених у п. 1 цієї постанови, власністю УСРР і переходу цих підприємств у відання зазначених у п. 1 постанови органів, причому права по цих зобов’язаннях правлінь, що існували раніше, так само як і всіх органів і довірених осіб у центрі і на місцях, переходять до Укрголовшкіри і до нових місцевих органів управлінь підприємств.
  6. З дня опублікування цієї постанови всі суми, що становлять капітал або кошти в підприємствах, де б такі не знаходились, повинні бути внесені на поточний рахунок підприємства в місцеве відділення Народного банку і можуть витрачатися тільки на потреби підприємства по чеках встановленої Укрголовшкірою адміністрації та місцевих органів управління підприємствами, під їх відповідальністю.
  7. Винні у невиконанні цієї постанови підлягають законній відповідальності.

Друкується за джерелом:

Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР / Українська РСР. Закони і постанови. – К. : Держполітвидав УРСР. – (Законодавчі акти УРСР). Т. 1: 1917-1941. – 1963. – 771 с. – Б. ц.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here