Home Проекти Постаті землі Бердичівської Кадишев Арнольд Борисович

Кадишев Арнольд Борисович

1184
0
SHARE

Кадишев Арнольд Борисович (нар. 1895, Бердичів, Київська губернія, Російська імперія – пом. 1968, Москва, СРСР) – полковник, військовий історик, доктор історичних наук, перший редактор міської газети “Известия”.


Кадишев Арнольд Борисович (1895-1968)

Кадишев Арнольд Борисович народився у 1895 році в Бердичеві в єврейській родині. У 1914 році Арнольд закінчив бердичівське комерційне училище та вступив до Петербурзького психоневрологічного інституту.

У 1916 році Арнольда Кадишева призвали до лав Російської Армії, де його й захопили буремні революційні події 1917 року. У Петрограді Арнольд Борисович взяв участь у поваленні Тимчасового уряду, але невдовзі повернувся до Бердичева. У 1918-1919 роках він очолював підпільний міський ревком і Бердичівську раду робітничих депутатів, а після повалення влади Директорії у Бердичеві (березень 1919 року) став командиром загону у складі 1-ї Української радянської дивізії, якою командував Микола Щорс.

У квітні 1919 року Арнольд Кадишев став організатором та першим редактором бердичівської газети “Известия” — органу виконавчого комітету робітничих депутатів, повітового ревкому і повітового комітету КП(б)У та окрвиконкому Рад робітничо-селянських, червоноармійських депутатів. Ця газета протягом 1919-1925 років неодноразово змінювала назву: “Известия”, “Вісті”, “Голос труда”, “Голос праці”. З 21 червня 1925 року газета стала виходити під назвою “Радянський шлях”, з 1992 року – під назвою “Земля Бердичівська”. Газета функціонує й нині. Також Арнольд Борисович став організатором видавництва Західного фронту, яке випустило десятки видань на різних мовах, у тому числі й на ідиш.

У 1921 році Арнольда Кадишева призначили начальником політвідділу Західного фронту. У цьому ж році його обрали членом Смоленського губкому партій і послали делегатом на X Всеросійську конференцію РКП(б) у Москву.

У 1922 році Арнольда Кадишева призначили на посаду відповідального редактора журналу “Политработник”, також він обіймав посаду начальника військово-політичного відділу Вищої військової редакційної ради.

У 1926 році Арнольд Борисович призначений начальником відділу преси при Головному політичному управлінні РСЧА. З 1930 року — слухач Військової академії імені М.В. Фрунзе (Москва), яку закінчив у 1932 році. Тут він видав книгу “Журналіст на війні”, передмову до якої написав відомий діяч міжнародного робітничого руху Фелікс Кон.

Після отримання диплому Арнольд Борисович залишився в академії та працював викладачем кафедри військової історії. На цій посаді він перебував до 1941 року. Але його не оминули політичні чистки 1937-1939 рр., що страшною хвилею пройшли у Червоній Армії – Арнольд Кадишев, бригадний комісар, старший керівник кафедри історії громадянської війни, був репресований. Але через деякий час його відновили у правах, він повернувся до роботи на кафедрі.

Загалом у 30-х роках Арнольд Кадишев підготував цілий ряд наукових праць, зокрема “Операції в період громадської війни”, “Оборона Царицина”, “Німецька інтервенція в 1918 році”. Безумовно, що всі вони писались із тогочасних методологічних засад і нині являють собою лише певну історіографічну цінність. Під час німецько-радянської війни, коли Ленінград блокували німецькі війська, на замовлення командування Ленінградського фронту Арнольд Кадишев підготував книгу “Тактика вуличного бою”, яка мала важливе практичне значення для оборонців міста та радянських воїнів.

Могила А.Б. Кадишева на Новодівочому кладовищі, 17.06.2011 р.

У повоєнні роки з-під пера доцента кафедри історії Червоної Армії і радянського військового мистецтва побачила світ фундаментальна праця “Історія радянського воєнного мистецтва”, а у 1965 році за монографію “Інтервенція і громадська війна в Транскавказі” А.Б. Кадишев удостоївся звання доктора історичних наук із спеціальності “військова історія”.

Арнольд Кадишев працював на кафедрі військової історії академії до 1947 року, мав військове звання “полковник”. Арнольд Борисович — автор численних спогадів про зустрічі з багатьма відомими державними і політичними діячами.

Не поривав зав’язків Арнольд Кадишев і з Бердичевом. Він відвідував місто, написав спогади про свою діяльність та діяльність більшовиків у бердичівському підпіллі, виклав своє бачення встановлення радянської влади у нашому місті. Ці спогади опублікував у 1958 році в місцевій газеті «Радянський шлях».

Помер Арнольд Борисович Кадишев у 1968 році у Москві. Похований на Новодівочому кладовищі.

Джерела і література:

Костриця М.Ю. Постаті землі Бердичівської: Історико-краєзнавчі нариси. У 2-х тт. — Житомир: Косенко, 2005. — Т. 2, с. 54-56.

Кадишев А. Боротьба за встановлення Радянської влади у Бердичеві // «Радянський шлях», №65-69, 71-72 за червень 1958 р.

Российская Еврейская Энциклопедия: http://www.rujen.ru/index.php/%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%92_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here